logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

juni 2015

Information från styrelsen

Föreningens budget

I maj månad antog styrelsen budgeten för det kommande verksamhetsåret 2015-2016 och i det arbetet togs följande beslut.

  • Avgiftsökning, styrelsen beslöt att höja avgiften med 4 % fr.o.m. 1 juli 2015.
  • Höjningen av hyran för våra hyreslägenheter är inte klart i skrivande stund, information om detta kommer delges våra hyresgäster när detta är förhandlat och klart.
  • Föreningens garage, hyran för dessa kommer att höjas med 100 kr i månaden.

Styrelsen önskar samtliga boende i vår förening en trevlig sommar!