logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

april 2014

Ventilation och avlopp

Följande arbeten kommer att utföras i lägenheter enligt nedanstående datum. Separat avisering kommer i era brevlådor från respektive företag:

Ventilation/Windefalk

Arbeten med ventilationen kommer att utföras enligt nedan:

Köksfläktar och ventilationsdon

Arbeten i lägenheterna kommer att pågå mellan 07.00-17.00, se nedan:

Tags: