logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

augusti 2013

Motioner till föreningsstämman

Datum för inlämnande av motion till föreningsstämman är förlängd till 30/9 2013.

Motionen kan mejlas till hektografen2@hotmail.se eller skickas per post till ordförande Lars Sjöberg, Duvedsvägen 7 I, 162 65 Vällingby.