logo
Hektografen 2 | Vällingby

Organisationsnummer: 769616-8918

juli 2013

Bygglovet klart

Bygglovet är nu klart för inglasning av balkonger.

Styrelsen skall alltid kontaktas för information om vilken modell som gäller. (Ovanstrående gäller ej som redan fått information vid info-kvällen i våras).

Tags: